به گروه های آنلاین بپیوندید ودرهویت خود در مسیح رشد کنید

با پیوستن به گروه های آنلاین ما، فرصتی فراهم می‌شود تا در هویت خود در مسیح رشد کنید. با هم‌فکری و تبادل اندیشه با افرادی که هدف و اعتقادات مشابهی با شما دارند، می‌توانید در مکاشفات عیسی مسیح عمیق تر شده و زندگی پر باری را در روح داشته باشید. 

رهبران گروه های آنلاین

این رهبران، با تجربه، دانش، و عشق به مسیح، به عنوان همنشینان شما در این سفر، در هدایت صحیح به شما کمک می‌کنند تا هر روزه در شناخت مسیح رشد کنید و زندگی و آزادی در روح را تجربه کنید.

بهاره

رهبر گروه آنلاین
سه شنبه‌ها

ساعت:
تهران ۱۷:۳۰
استانبول ۱۷:۰۰
فرانکفورت ۱۵:۰۰
آمستردام ۱۵:۰۰
انگلیس ۱۴:۰۰
تورونتو ۰۹:۰۰
لس آنجلس ۰۶:۰۰

آرام

رهبر گروه آنلاین
Insert Table
 دوشنبه ها/پنج شنبه

ساعت:
تهران ۲۰:۰۰
استانبول ۱۹:۳۰
فرانکفورت ۱۸:۳۰
آمستردام ۱۸:۳۰
انگلیس ۱۷:۳۰
تورونتو ۱۲:۳۰
لس آنجلس ۹:۳۰

شنبه ها

ساعت:
تهران ۱۸:۰۰
استانبول ۱۷:۳۰
فرانکفورت ۱۶:۳۰
آمستردام ۱۶:۳۰
انگلیس ۱۵:۳۰
تورونتو ۱۰:۳۰
لس آنجلس ۷:۳۰

>