به گروه های آنلاین بپیوندید ودر هویت خود در مسیح رشد کنید

با پیوستن به گروه های آنلاین ما، فرصتی فراهم می‌شود تا در هویت خود در مسیح رشد کنید. با هم‌فکری و تبادل اندیشه با افرادی که هدف و اعتقادات مشابهی با شما دارند، می‌توانید در مکاشفات عیسی مسیح عمیق تر شده و زندگی پر باری را در روح داشته باشید. 

رهبران گروه های آنلاین

این رهبران، با تجربه، دانش، و عشق به مسیح، به عنوان همنشینان شما در این سفر، در هدایت صحیح به شما کمک می‌کنند تا هر روزه در شناخت مسیح رشد کنید و زندگی و آزادی در روح را تجربه کنید.

بهاره

رهبر گروه آنلاین
جمعه ها

ساعت:
تهران ۲۰:۰۰
استانبول ۱۹:۳۰
فرانکفورت ۱۸:۳۰
آمستردام ۱۸:۳۰
انگلیس ۱۷:۳۰
تورونتو ۱۲:۳۰
لس آنجلس ۹:۳۰

آرام

رهبر گروه آنلاین
 دوشنبه ها

ساعت:
تهران ۲۰:۰۰
استانبول ۱۹:۳۰
فرانکفورت ۱۸:۳۰
آمستردام ۱۸:۳۰
انگلیس ۱۷:۳۰
تورونتو ۱۲:۳۰
لس آنجلس ۹:۳۰

شنبه ها

ساعت:
تهران ۱۸:۰۰
استانبول ۱۷:۳۰
فرانکفورت ۱۶:۳۰
آمستردام ۱۶:۳۰
انگلیس ۱۵:۳۰
تورونتو ۱۰:۳۰
لس آنجلس ۷:۳۰

>