برای عضو شدن در گروه آنلاین دوشنبه ها فرم زیر را پر کنید و رهبر گروه از طریق ایمیل با شما تماس می گیرد و شما را راهنمایی می کند که چطور در جلسات شرکت کنید.

لطفآ توجه کنید که ایمیل شما درست نوشته شود

چه قدر از تعالیم مسعود و رز را در کانال یوتوب مکاشفات مسیح دیده اید؟
 خیلی کم (۱% الی ۱۵%)
 کم (۱۵%-۳۰%)
 متوسط (۳۰%-۵۰%)
 زیاد (۵۰%-۷۵%)
 همه تعالیم را دیده ام
چند سال است که به عیسی مسیح ایمان آوردید؟
 ۱-۵ سال
 ۵-۱۰ سال
 بیشتر از ۱۰ سال
x
>