فیض چیست ؟

. فیض قلب انجیل است
دوم تیموتائوس ۱ . ۹ میفرماید : خدا ما را نجات داده و به زندگی مقدس فراخوانده است . این نه به سبب اعمال ما ، بلکه به خاطر قصد و فیض خود اوست ، فیضی که در مسیح عیسی از ایام ازل به ما عطا شده بود ولی اکنون با ظهور نجات دهنده ما عیسی مسیح عیان گشته است . همان که به واسطه انجیل ، مرگ را باطل کرد و حیات و فنا نا پذیری را . آشکار ساخت 
فیض هدیه ای است که از جانب قلب نیکوی خداوند بر امده است و این هدیه به خاطر اینکه ما لیاقت دریافت هدیه را داریم یا نداریم مربوط نمی شود چرا ؟ چون بر اساس اعمال ما نیست و این فقط و فقط از قلب و ذات خالص خداوند .است که به ما می رسد
فیض قدرت خداست که برای بر آوردن نیازهای ما بدون هیچ هزینه ای در اختیار ما قرار میگیرد . دستیابی به آن به .جای تلاش انسانی فقط به باور به آن میسر است
من صمیمانه باور دارم که اگر این جملات را مورد تامل قرار دهید آنها عملا راه رفتن شما با خدا را تغییر خواهند داد .
در چند سال گذشته تعالیم زیادی در رابطه با ایمان شنیده ایم . ایمان چی هست و چی نیست ؟ و چطور در آن عمل کنیم . ولی آیا حقیقتا ایمان را درک کرده ایم
. تمام شناخت از ایمان باید بر مبنای درک واضحی از فیض بنا شود
کلامی که من با شما در میان خواهم گذاشت یک مکاشفه از فیض است عملا فیض خدا پیچیده یا گیج کننده نیست بر .عکس بسیار ساده و اسان است به همین دلیل بسیاری از مردم آن را از دست می دهند 
من مطمینم که هیچ چیزی قدرتمند تر از فیض نیست چرا ؟ چون قدرت تبدیل را دارد ،اگر من و شما اجازه دهیم فیض .خدا تماما در زندگی ما حکومت کند هیچ چیزی برای ما غیر ممکن نخواهد بود
در افسسیان ۲ . ۱۰ کلام خدا میفرماید : زیرا ساخته دست خداییم و در مسیح عیسی آفریده شده ایم تا کارهای نیک انجام دهیم کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم . پس به جای فخر کردن به خودمان یا اعمالمان و یا به قدرت و دست آوردهای خودمان باید شروع کنیم هر روزه به خداوند بگوییم ( من آماده ام خداوندا )
من خودم را خالی میکنم تا به فیض تو اجازه دهم در زندگی من جاری شود تا سبب شود بتوانم هر چیزی که خواسته تو برای من است را انجام دهم . پس ما ظرف هایی هستیم در دستان خدا که به وسیله آن ظرف ها خداوند کارهایش را انجام می دهد . ما شرکای خداوند هستیم .  عجب امتیازی
پس خودتان را از هر تلاش برای انجام هر چیزی به واسطه ایمان و توانایی خودتان رها کنید ، به جای آن ارام بگیرید و اعتماد خودتان را فقط بر خداوند قرار دهید و خودتان را فقط برای دریافت فیض حیرت انگیز او تسلیم کنید . من .ایمان دارم چنان تغییری در رویکرد شما ایجاد خواهد شد که هرگز مایل نخواهید بود به مسیر گذشته برگردید 

دستیابی به فیض چگونه میسر است ؟

. تنها راه دست یافتن به فیض شناخت خداوند است و این از طریق مکاشفه عیسی مسیح امکان پذیر است 

عیسی خدا را پدر معرفی میکند و وقتی شاگردان می پرسند که چگونه دعا کنند او به انها میگوید

... ای پدرما که در اسمانی
ما خدا را پدر خطاب میکنیم این برمیگردد به رابطه و شناختی که از او داریم . در هر رابطه ای شناختی وجود دارد . اگر شما قلب پدر اسمانی را نشناسید ،اگر افکار و زبان او را به عنوان پدراسمانی نشناسید شاید سالیان سال او را به  !! عنوان خدا بشناسیم ولی به عنوان پدر نه
فیض قلب انجیل است فیض
کلام جسم شده است که بر روی زمین آمد
. از طریق فیض و محبت اوست که ما میتوانیم قلب پر عشق او را نسبت به خودمان درک کنیم
عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابد همان است . عبرانیان ۱۳ . ۸

. عشق و محبت او تغییر نخواهد کرد او هدیه خود را هیچ موقع پس نمی گیرد عشق او بی مانند است
. پس از طریق شناخت و درک قلب او است که میتوانیم فیض را درک کنیم 

شریعت در مقابل فیض

: پولس رسول در رومیان ۱ . ۱۶ میگوید
. زیرا از انجیل سر افکنده نیستم چرا که قدرت خداست برای نجات 

کلام پر قدرت باعث تبدیل انسان ها میشود کلام فیض قدرت این را دارد اشخاصی مثل پولس را که فردی مذهبی و .متعصب نسبت به دین یهود و داشتن تحصیلات عالی در زمان خودش را تغییر دهد و او را کاملا تبدیل کند
او قبل از ملاقات با عیسی یک قاتل بود ولی بعد از ملاقات با عیسی او حاضر شد جان خودش را برای نجات دیگران بدهد 

شاید چیزی که باعث می شود ما فیض را دریافت نکنیم پوشش یا نقابی هست که بر روی قلب و چشم ما قرار دارد و .این نقاب باعث میشود ما از حقیقت دور شویم و به سمت شریعت رو اوریم 

. نقاب بر چهره میتواند باعث شود تا وقتی کلام را میخوانیم شریعت را بخوانیم 

دوم قرنتیان ۳ . ۱۵
. حتی تا به امروز هر گاه موسی را می خوانند حجابی بر دل انها بر قرار می ماند 
اما ما برگشتیم ، حجاب برداشته شده و ما میتوانیم جلال خداوند را چنان که در اینه ای می نگریم به صورت همان .تصویر از جلال به جلالی فزونتر دگرگون شویم و این از خدا سر چشمه می گیرد که روح است
قدرت شریعت چشمان ما را به نداشته ها و به ضعف هایمان و کمبود ها باز می کند و ما را وادار میکند تا با تلاش .انسانی به انها دسترسی پیدا کنیم
. خداوند چشمان ما را به روی این ضعف ها بسته بود چیزی که ما میدیم جلال خداوند بود 
اجازه بدید به کلام خدا نگاهی بیندازیم و ببینیم که عیسی در راه عمائوس چطور چشمان دو نفر از اشخاصی که در .جاده ای در حرکت بودند را باز میکند
عیسی در راه عمائوس از دو نفر که نا امید و دلسرد از همه چیز بودند پرسید : در راه درباره چه چیزی بحث میکردید ؟ انها گفتند تو بی خبر هستی از همه چیز ما به کسی که باور داشتیم او را پیامبر خود می دانستیم او را بر صلیب !کشیدند و او دیگربین ما نیست
عیسی که ( قیام کرده بود ) نزد ان دو رفت از کلام برایشان گفت و با انها همسفره شد نان را برگرفت و شکر نموده پاره کرد و به انها داد در همان هنگام چشمان انها باز شد و او را شناختند . قبلا چشمان انها بسته بود و شناختی از عیسی نداشتند ان دو نقابی بر چهره داشتند ولی وقتی عیسی مکاشفه ای از خودش به انها میدهد چشمان روحانی انها باز میشود و حقیقت را درک میکنند. شریعت سعی دارد ظاهر و بیرون ما را مرتب نشان دهد

 ! عیسی امد تا درون و قلب انسان را تغییر دهد نه ظاهر انها را 

من هم روزی یک فریسی بودم که از درخت شناخت نیک و بد خورده بود
.من سعی میکردم با اعمال و رفتار خوبم خدا و دیگران را خشنود کنم و تحت تاثیر قرار دهم
!چند سال گذشت تا اینکه وقتی خداوند به من گفت تو معنی فیض را درک نکرده ای 

ایا معنی فیض را میدانی ؟ وقتی فهمیدم واقعا معنی فیض را نمیدانم
. فهمیدم که مسیر را اشتباه رفته بودم
تنها کاری که شریعت و شناخت نیک و بد برای ما انجام میدهد این است که به ما بگوید تو میتوانی با قدرت و حکمت خودت هر کاری را انجام دهی

! تلاش برای انجام کاری در مورد چیزی که نمی توانید کاری درباره اش بکنید مایوس کننده است
چیزی که باعث میشود ما از خدا دور شویم این هست که فیض او را رد کنیم و این کار باعث میشود ما به سمت .شریعت برویم 

. فیض هدیه گرانبهای خداست برای ما و این فیض پیش از بنیاد عالم برای ما مهیا شده بود
پس فیض و هدیه او را بپذیریم

! وصیتنامه 

? با کدام کلام این وصیت نامه را می خوانیم 

? چه چیزی من دریافت کردم

. من باور دارم کلام خدا کتاب وصیتنامه برای پسران است
همان طور که در غلاطیان ۳ . ۱۵ میخوانیم وصیت نامه زمانی قانونی می شود که یک نفر برایش مرده باشد و خبر خوش این هست که عیسی روی صلیب این کار را .کرد 

ولی آیا واقعا ما این کلام را به صورت وصیت نامه میخوانیم و از خودمان می پرسیم که چه چیزی ازان من است

? یا اینکه وقتی کلام را میخوانیم از خودمان می پرسیم من باید چه کاری انجام دهم
! یا کتاب شریعت را می خوانیم که به ما می گوید این کار را انجام بده یا انجام نده 

در افسسیان ۱ . ۳
. میخوانیم که عیسی مسیح ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای اسمانی مبارک ساخته است 

. پس تمام برکات مال شماست
. او عدالت و پارسایی شماست
? آیا این خبر خوش نیست
. پس ما وارثان هستیم هم ارث با مسیح . زیرا انان که از روح خدا هدایت میشوند پسران خدایند
عیسی به شریعت پایان داد او قانون مرگ و محکومیت را پایان داد. عیسی شریعت را در آخر قرار داد زیرا مسیح غایت شریعت است

رومیان ۱۰ . ۴
. عیسی درخت انجیر را لعنت کرد او درخت شناخت نیک و بد را از بین برد
. او مرگ را شکست داد تا حیات تازه ای به ما ببخشد او پادشاهی را با شادی و سلامتی و پارسایی اورد 

مقالات دیگر

>