ثروتمند بودن در خداوند

زیرا از فیض خداوند ما عیسای مسیح آگاهید که هرچه دولتمند بود به خاطر شما فقیر شد تا شما در نتیجه فقر او دولتمند شوید
دوم قرنتیان ۸ .۹

مقدمه

تشویق به سخاوت در هدیه دادن
و او که بذررا برای کشاورز و نان را برای خوردن فراهم می سازد بذرتان را مهیا ساخته فزونی خواهد بخشید و محصول پارسایی شما را فراوان خواهد ساخت آنگاه از هر حیث دولتمند خواهید شد تا بتوانید در هر فرصتی سخاوتمند باشید و این سخاوت شما به واسطه ما به سپاس خدا خواهد انجامید.

خداوند خودش بخشنده نیکوست او به خاطر اینکه ما ثروت فراوان داشته باشیم خودش را خالی کرد ذات غلام پوشید تا ما را از هر حیث دولتمند سازد
وقتی که ثروت ما آنقدر فزونی می یابد دوست داریم به دیگران هم ببخشیم .
پولس میگوید وجه کامل به من پرداخت شد و بیش از احتیاج خود دارم و او میخواهد آن ثروت را به حساب ما بریزد .
ایا مشتاق آن ثروت هستیم ؟!
در ادامه با من باشید تا آن ثروت را به دست آوریم .
معنی فقر و ثروت چیست ؟
آیا خداوند میخواهد ما فقیر باشیم ؟ یا ثروتمند باشیم ؟
دیدگاه ما وتفکر ما درباره فقر و ثروت چگونه است ؟
شاید چیزی را که میبینیم یا فکر میکنیم نظر ما را بیان کند . ما افراد را یا فقیر میبینیم یا ثروتمند . چرا که نگاه ما به دنیای بیرون است و هر چیزی را که میبینیم باور میکنیم و حقیقت ما میشود .
ولی آیا خداوند هم مثل ما میبیند ؟
یا تعریف خدا از ثروت و فقر متفاوت است.
اجازه بدید نگاهی عمیق به کلمه فقر از دیدگاه خداوند داشته باشیم .
در متی باب ۵ آیه ۳ کلام خدا میفرماید :
خوشابحال فقیران در روح زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است .
همین آیه گویای همه چیز است چرا که کلام میفرماید فقیران در روح پادشاهی را به ارث خواهند برد .
شاید در جسم ثروتمند شده ایم و نیازی به ثروت خدا نداشته باشیم . انقدر از باورها و تعریفها و عقاید و مذهبها پر شده ایم که نیازی به ثروت خدا نداریم دروغهایی که باور کرده ایم از حکمتهای دنیوی پر شده ایم و نیازی به ثروت خدا
نداریم . شاید آنقدر غرق در خود و مدارک الهیاتی شده ایم که میگوییم من دولتمند و مال اندوخته ام و به چیزی محتاج نیستم و غافلیم که تیره بخت و کور و عریانیم !
وقتی چشمان ما کمبود ها و نیستی هایی را در خودش میبیند به دنبال کسب مقام و قدرت و ثروت از بیرون است تا راضی و قانع شود .
براستی ثروت ما در چیست ؟
شاید بهترین نمونه در کلام خدا پولس رسول باشد که بتوانیم ببینیم او در چه چیزی ثروتمند بود و ثروت خودش را خار شمرد تا ثروت بهتری را به دست آورد .
اکنون به این نکته میپردازیم :
پولس میگوید : من فرزند عبرانی، من از نسل ابراهیم هستم .من خادم مسیح هستم من به زندان افتاده ام به لحاظ غیرت آزاردهنده کلیسا،از قوم اسراییل ،از قبیله بنیامین او در مکتب غمالائیل درس خوانده بود از لحاظ جسمانی او دارایی فراوانی داشت تا به آنها فخر کند اما او میگوید آنچه برای من سود بود آن را به خاطر مسیح زیان شمردم . او آنها را از دست میدهد تا مسیح را به دست آورد .
در واقع پولس چه چیزی را به دست آورد ؟
او همه چیز را به دست فراموشی سپرد تا مسیح را بدست آورد . او ثروتی یافت که آن را نمیتوان با ثروتهای دنیایی مقایسه کرد .
طبق یعقوب باب ۲ آیه ۵  ایمان ثروت ما است .
پولس ایمانی را بدست آورد که خالص بود مثل طلا از آتش گذشته بود آن ایمان از وسوسه ها عبور کرده بود خالص و روان مثل آب . او آن ثروت را به همه ثروتهای دنیوی ترجیح داد .
زیرا حیات انسان به فزونی دارایی اش نیست . لوقا ۱۲. ۱۵
مردی که دارایی و ثروت زیادی داشت نزد عیسی آمد و گفت :
استاد نیکو چه کنم تا وارث حیات جاویدان شوم ؟ عیسی به او گفت چرا مرا نیکو میخوانی هیچ کس نیکو نیست جز خدا فقط.
عیسی به او گفت احکام را میدانی حکم شریعت را میدانی قتل مکن ،زنا مکن دزدی مکن ... آن مرد گفت استاد همه این کارها را از کودکی به جا آورده ام عیسی به او نگریسته محبتش کرد و گفت : تو را یک چیز کم است برو آنچه را داری بفروش و بهایش را به تنگدستان بده که در آسمان گنج خواهی داشت آنگاه بیا و از من پیروی کن .
مرد نا امید و اندوهگین از آنجا رفت زیرا ثروت بسیار داشت .
ثروت آن مرد چه چیزی بود ؟
احکام شریعت و اعمالش
احکامی را که شریعت به او یاد داده بود تمام اینها ثروت و دارایی او بود . وابستگی های او به باورهایش گنج او شده بود او مردی ثروتمند بود که فقط یک چیز میخواست آن هم حیات جاویدان بود !

هیچ غلامی دو ارباب را خدمت نتواند کرد زیرا یا از یکی نفرت خواهد داشت و به دیگری مهر خواهد ورزید و یا سرسپرده یکی خواهد بود و دیگری را خوار خواهد شمرد لوقا ۱۶. ۱۳

گاهی اوقات وقتی اسم پول در کلام می آید فورا ذهن ما به وسایلی هست که داریم و میخواهیم آنها را بفروشیم و به فقرا کمک کنیم و شاید هم خودمان را فقیر ببینیم و بگوییم خوب من که چیزی برای کمک کردن ندارم . البته که کمک کردن به دیگران شایسته است چرا که همه ما اعضای یک بدن هستیم ولی این را هم باید در نظر بگیریم که خداوند به ظاهرما کاری ندارد او میخواهد درون ما را از ثروت بی نهایت خودش پر کند . خداوند مثل ما فکر نمی کند و مثل ما نمی بیند او غنی از همه چیز و همه کس است او همه چیز را نیکو آفرید تا فرزندانش از زندگی لذت ببرند و محتاج هیچ چیز نباشند .
مهم باور و ایمان به این است که هر آنچه داریم متعلق به اوست .

 خدا را خدمت میکنیم یا پول را خدمت میکنیم ؟

ثروت فریسیان اعمالی بود که به دست خودشان به دست آمده بود آنها به داشته های خودشان فخر میکردند .
ثروت آنها کهنه و قدیمی بود چرا که آنها شریعت و انبیا را ثروت خود میدانستند .


کلام خدا میفرماید : لوقا ۱۶ . ۱۵
انچه مردم ارج بسیارش نهند در نظر خدا کراهت آور است . 

گاهی اوقات فکر میکنیم اگر احکام و قوانین و مقررات را به کمال انجام دهیم وارث پادشاهی و حیات خداوند میشویم
ولی اینگونه نیست چرا که قانون خدا با قانون ما فرق دارد .او میخواهد ما از خودمان از دلبستگی هایمان و از وابسته گی هایی که داریم رها شویم از چیزهایی که فکر میکنیم ثروت ما هستند دست بکشیم و او را پیروی کنیم و این همان از در تنگ وارد شدن است .
شاید بگوییم چگونه ممکن است ؟

شاید برای ما غیر ممکن باشد ولی برای خدا همه چیز ممکن است .

او اندوخته های ما را میگیرد و بزرگترین ثروت که حیات ابدی در او است را به ما میدهد .
ثروت خداوند کلام او است برای ما 
کلام مسیح به دولتمندی در شما ساکن شود و با مزامیر ،سرودها ، و نغمه هایی که از روح است با کمال حکمت یکدیگر را پند و تعلیم دهید و با شکر گزاری و از صمیم دل برای خدا بسرایید . کولسیان ۳. ۱۶

کلام مسیح بزرگترین ثروتی است که خداوند در اختیار ما قرار داده کلام او ثروتی با ارزشی است که در درون ما گذاشته شده .
کافیه این ثروت را به کار بگیریم و آن را از دهان خود جاری کنیم زیرا میدانیم که پاداشی دریافت خواهیم کرد چرا که در حقیقت خداوند مسیح را خدمت میکنیم .
ثروت خداوند فیض و رحمت او است
که نثار ما میکند .
ثروت او عشقی بی پایان نسبت به ما است .
هیچ عشقی بالاتر از این نیست که کسی جان خود را برای آن بدهد ولی خداوند ما این کار را برای بدست آوردن ما انجام داد .
ثروت ابدی
س خویشتن را زیر دست خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرافرازتان سازد . اول پطرس ۵. ۶

فروتنی بزرگترین ثروتی است که میتوانیم داشته باشیم
نفس ما زیاده خواه است و راضی و قانع نیست . چیزی که خداوند از ما میخواهد شکر گزاری در هر حال و وضعیتی که هستیم است او میگوید برای هیچ چیز نگران نباشید بلکه شکر گزار و شاد باشید .
شکرگزاری و شادی در خداوند بزرگترین و مهمترین ثروتی است که ما داریم .

در فیلیپیان ۴ . ۱۹
کلام خدا میفرماید : و خدای من همه نیازهای شما را بر حسب دولت پر جلال خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد
پولس تمام این آیات را با قلب و روحش درک کرده او معنی سیری و گرسنگی بی نیازی و نیازمندی را میداند ولی در نهایت میگوید این خداست که در من قدرت و نیرو می بخشد برای دریافت آنچه که میخواهم داشته باشم .


چقدر خوب است که نگرش خود را از آنچه درمورد فقر و ثروت میدانیم را تغییر دهیم و بدانیم که ثروت داشتن در خداوند چه برکت بزرگیست .

خداوند ما را تشویق میکند و میفرماید :
ای جمیع تشنگان نزد آبها بیایید و ای شما که پولی ندارید بیایید شراب و شیر را بی پول و بی بها بخرید !
چرا پول را برای آنچه نان نیست خرج می کنید و محنت خویش را برای آنچه سیر نمی کند ؟

اشعیا ۵۵. ۱

بیایید در نزد خداوند فروتن شویم از ثروتی که خداوند در اختیار ما قرار داده به دیگران هم ببخشیم و اجازه بدیم دیگران نیز از چشمه آب حیات بنوشند چرا که فیض را رایگان یافته ایم و رایگان هم به دیگران میدهیم .
بیایید ابرهایی باران زا برای دیگران باشیم
چشمه هایی خروشان و درختانی که همیشه ثمرات نیکو می آورند و اراده پدر را می دانند .

از سختیها و فقر تو آگاهم با این حال ثروتمندی !
مکاشفه ۲. ۹

آمین.

مقالات دیگر

>